Utbildning

Anders Forslund, Ledarpotential och Opticon.
Ledarkraft 1,2,3 är en ledarskapsutbildning som omfattar det bästa av det bästa! Du får ett nytt humanistiskt ledarskap och en mängd praktiska övningar och verktyg som underlättar dina arbetsuppgifter som chef/ledare.

Ledarpotentials egna ledarverktyg heter SJÖMAN. Med nytänkande metoder lär du dig hur du får andra att bli inspirerade av ditt budskap, hur du motiverar olika människor för att leda dem i önskad riktning samt hur du skapar positiva utvecklingssamtal. Genom att använda de nya ledarverktygen blir du en vinnare redan innan du presenterat ditt budskap.

Verktygen hjälper dig att hitta strategier, sätta upp mål, följa upp processer, ta beslut, delegera och upprätta en tydlig handlingsplan. Utbildningarna fokuserar på handling, både under och framförallt efter genomgången utbildning. Med Ledarpotentials verklighetsanpassade utbildningar ökar dina möjligheter att göra ett bra jobb för ledningen, medarbetarna och dig själv.

BLI COACHAD DU OCKSÅ!

Gör som många andra redan gjort, bli coachad du också!

VAR SMART REDAN IDAG!