Anders Forslund, Ledarpotential och Opticon.

Inspiration

Boka en inspirationsföreläsning när du vill få in ny energi i företaget, ledningen, arbetsgruppen eller boosta dig själv. Det kan vara det bästa sättet att förbereda sig och det snabbaste sättet att komma ur startblocken!
LÄS MER >

Anders Forslund, Ledarpotential och Opticon.

Utveckling

Att få stöttning med analys, upplägg, förslag, ledning, genomförande, uppföljning och inspiration är ofta ett effektivt sätt att nå önskad utveckling. Tillsammans letar vi fram nyckeln och verktygen till förbättringen.
LÄS MER >

Anders Forslund, Ledarpotential och Opticon.

Coaching

Med coaching får du hjälp med att införa effektiva ledar-strategier och att se möjligheter istället för problem. Du bygger upp ett bättre självförtroende och självkänsla så att du lättare kan ta rätt beslut och hitta rätt väg mot målet.
LÄS MER >

Anders Forslund, Ledarpotential och Opticon.

Utbildning

Utbildningarna har fokus på handling, både under och framförallt efter genomgången utbildning. Med Ledarpotentials verklighetsanpassade utbildningar ökar dina möjligheter att göra ett bra jobb för ledningen, medarbetarna och dig själv.
LÄS MER >