Idag träffar jag många ledare, chefer och företagare som gör sitt yttersta men ändå har det väldigt tufft fast de är framgångsrika. Många av dem är bra ledare, ambitiösa, målmedvetna och måna om sitt företag eller sin arbetsgivare. De tvekar inte att vika sig dubbel för att klara deadline eller budget. De är engagerade och ”släcker bränder”. De försöker allt vad de kan men det räcker ändå inte.
Många av er som läser detta känner igen sig, en del säger det är lite bättre nu men vad jämför vi med? Vad är normalt? Vad är bra? Vilken nivå är produktiv? Vår utgångspunkt för vad som är normalt har under en längre tid förflyttats rejält. Det vi tidigare tyckte var onormalt är idag helt normalt. Men är det bra, är det effektivt?
Som ledarcoach handlar mycket om att ställa frågor likt dessa för att skapa en förståelse för vad som egentligen är hälsosamt, smart och faktiskt effektivt. Naturligtvis är det bättre för ledaren om denne faktiskt har tid för att vara ledare.
Väldigt många ledare och chefer har idag för lite tid att vara ledare och leda verksamheten. Många är alldeles för upptagna med att hantera vardagen för att kunna blicka framåt och göra rätt val för framtiden! Ironiskt nog träffar jag också många ledare och chefer som inte tycker sig ha tid för att gå ett ledarprogram. Det känns ju ändå som att det skulle ha hög prioritet.
På kort tid har jag fått flera förfrågningar och beställningar på mina flexibla ledarskapsprogram från olika orter runt om i landet. Detta är lösningen för många tidspressade. Ledarna coachas på arbetsplatsen, på min kursgård eller via telefon. Schemat läggs upp så att de passar in i ledarens kalender. Programmet anpassas efter den unika ledaren och dennes behov.
Utifrån det dessa ledare, chefer, företagare och företag berättar så finns det fantastiskt mycket för alla att vinna på denna typ av ledarstöd. Stödet är kontinuerligt och riktar direkt in sig på de svårigheter eller utmaningar ledaren för stunden upplever. Att ta tag i problemet direkt är ju både konstruktivt och vägvinnande! Allt för att ge ledaren rätt verktyg så snabbt och så enkelt som möjligt!

MVH, Anders Forslund
www.ledarpotential.se