Coaching

Anders Forslund, Ledarpotential och Opticon.

Coaching är ett kvalificerat ledarstöd som genom samtal, metoder och verktyg underlättar chefens/ledarens arbetsuppgifter, engagerar och motiverar personalen och effektiviserar verksamheten. Ledarcoaching definierar snabbt de hinder eller problem som ställer ledarskapet på prov. En handlingsplan upprättas med de åtgärder som behövs för att på bästa sätt ta sig förbi hindren och lösa problemen. Vi arbetar kundanpassat med bl a

–  Individuell ledarcoaching (dag/dygn eller enligt ök)
–  Företagscoaching (individuellt och/eller i grupp)

Med coaching får du hjälp med att införa effektiva ledar-strategier och att se möjligheter istället för problem. Du bygger upp ett bättre självförtroende och självkänsla så att du lättare kan ta rätt beslut och hitta rätt väg mot målet. Med fokus på behoven utformas ett program över en dag eller överenskommen tidsperiod.

BLI COACHAD DU OCKSÅ!

Gör som många andra redan gjort, bli coachad du också!

VAR SMART REDAN IDAG!