Det låter som en ledares drömscenario. Vi ska alla dra åt samma håll, brukar man säga. Det låter helt fantastiskt! Men det kan också låta som en klyscha beroende på vem du frågar. Vi pratar mycket om mål idag, målen kan hjälpa oss att nå nya framgångar eller prestationer. Men målen kan också stjälpa oss och faktiskt minska motivationen till att kämpa mot dessa ”ständiga” mål.

Att bli motiverad för att kämpa mot ett mål är lättast och funkar bäst när målet är viktigt för oss själva att nå. När vi förstår varför vi behöver nå målet och vi vet att belöningen efteråt är värd uppoffringarna under resan! I arbetslivet idag förväntas de flesta jobba mot uppsatta mål men hur viktiga är arbetsgivarens mål för den enskilde medarbetaren och hur väl förstår denne varför detta mål måste nås?

Att ta ansvar för något man inte tror på eller förstår är ju inte helt lätt. Men vems uppgift är det då att ”banka in” förståelsen i medarbetarna? Vem ska kunna få den som inte vill att förstå varför målet är så viktigt? Medarbetarna som inte förstår varför anser oftast att chefen är otydlig, dålig på att förklara osv. Chefen anser ofta att medarbetarna är oansvariga och att de borde förstå bättre. Min erfarenhet säger att sanningen ofta finns någonstans mitt emellan och handlar om kommunikation.

Ledarskap handlar väldigt mycket om kommunikation. Mer än de flesta tror. Allt för många ledare har för lite tid att kommunicera och därigenom leda sina medarbetare. Detta kan ändras genom att förstå betydelsen av att kommunicera och att prioritera annorlunda. Men att nå fram till sina medarbetare och att lyckas motivera går djupare än så. Det som behövs är att ”tala samma språk”.

Självklart är det bättre när chefer och medarbetare förstår varandra och ”talar samma språk”. Detta skapar förutsättningar för att alla ska dra åt samma håll. En för alla och alla för en blir inte en klyscha utan verklighet! I min utbildning Ny kommunikation får ledare verktyg för att förstå, kommunicera med och motivera sina medarbetare. På köpet blir såväl ledning, chefer och medarbetare mer nöjda, presterar bättre och har roligare tillsammans!

 

MVH, Anders Forslund

www.ledarpotential.se